Läs noggrant våra användarvillkor

Användarvillkor

Genom att besöka denna webbplats godkänner du att du har läst och godkänner användarvillkoren som beskrivs nedan.

Webbplatsen https://ximonia.se/ tillhör Ximonia.

Denna webbplats har utvecklats i enlighet med företagets vision och informationspolicy i Ximonia. Den är utformad för allmän informationssyfte och ingen del av dess innehåll ska inte betraktas som ett direkt erbjudande för köp av Ximonia -produkter och tjänster.

Webbplatsen innehåller information om produkter och tjänster som Ximonia erbjuder till privatpersoner, små och medelstora företag och dess företagskunder.

Ximonia förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och all annan information på denna webbplats när som helst och utan föregående meddelande.

Ximonia ansvarar inte för innehållet (inkl. Informationens riktighet och fullständighet) och tillgängligheten till webbplatser som denna webbplats har hyperlänkar till.

Ximonia garanterar inte smidig och kontinuerlig åtkomst till denna webbplats.

Ximonia försöker hålla informationen på webbplatsen aktuell, men utesluter inte möjligheten att objektiva utelämnanden uppstår i riktigheten och fullständigheten av innehållet.

Ximonia är inte ansvarigt för eventuella skador och förluster av förmåner som uppstår från eller i samband med din åtkomst eller användning av denna webbplats. Även om den tillämpar alla nödvändiga åtgärder för trafiksäkerhet och säkerhet på denna webbplats, garanterar Ximonia inte en jämn och konstant åtkomst till den och är inte ansvarig för datavirus, hackarattacker och andra hot. I sådana fall åtar sig Ximonia att vidta åtgärder i tid för att lösa problemet så snart som möjligt. Användning av informationen och funktionaliteten på denna webbplats är på initiativ och ansvar av användaren med förbehåll för begränsningarna i lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för upphovsrättsinnehavaren – Ximonia.