Läs noga vår Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på Ximonia (”Ximonia”, ”Vi”, ”Våra” eller ”Oss”) respekterar dina personuppgifter och är engagerade i din rätt till laglig behandling och skydd av dina personuppgifter. Vår sekretesspolicy syftar till att ge dig en tydlig förklaring till hur vi använder dina personuppgifter eller andra uppgifter som vi kan samla in från dig.

Du kan vara säker på att vi skyddar den information vi samlar in. Genom att använda våra webbplatser, produkter eller tjänster accepterar du att vi samlar in, använder och delar dina uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Besök https://ximonia.se/ för mer information om oss.

Sekretesspolicyn granskas och uppdateras regelbundet. För sista gången ändrade vi vår sekretesspolicy den 28 februari 2018. Se vårt arkiv för mer information.

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att tillhandahålla dig tjänster och för att förbättra våra produkter och tjänster; för att hjälpa dig och skicka meddelanden, erbjudanden och kampanjer; för att skydda våra rättigheter och intressen såväl som tredje parts och för att uppfylla kraven i tillämplig lagstiftning.

Vi använder din information för att:

• behandla dina ansökningar och ge dig tjänster;

• bekräfta din identitet (detta kan också innefatta användning av ansiktsigenkänning, röst, fingeravtryck eller annan biometrisk teknik samt online -identifieringssystem);

• utföra kreditkontroller och bedöma din förmåga att betala förpliktelser för att erbjuda dig lämpliga tjänster innan du etablerar ett avtalsförhållande;

• identifiera, förebygga och undvika bedrägerier, penningtvätt, finansiering av terrorism och annan kriminell verksamhet;

• uppfylla våra juridiska skyldigheter som till exempel härrör från terrorismlagen, lagar som reglerar redovisningsverksamhet etc.;

• kontakta dig, inklusive för att informera dig om eventuella ändringar som rör oss, våra tjänster eller vårt avtalsförhållande;

• återbetala alla förfallna medel;

• administrera de olika tjänster vi tillhandahåller,

• tillhandahålla och förbättra kvaliteten på tjänsterna;

• hantera och förbättra våra webbplatser, upprätthålla deras säkerhet och se till att innehåll visas på din enhet på det mest effektiva sättet;

• utveckla och erbjuda nya tjänster;

• för statistik- och marknadsundersökningsaktiviteter, för att mäta eller upptäcka prestanda för de annonser vi erbjuder och för att tillhandahålla relevanta annonser för dig;

• vi annonserar (på webbplatser och i mobil, post, e-post, telefon eller SMS) produkter och tjänster från vårt företag, andra företag i vår grupp och tredje parter, inklusive att anpassa och anpassa våra erbjudanden efter dina personliga preferenser;

• analysera, uppdatera och tillämpa ny teknik när det gäller din identifiering, riskbedömning och kreditvärdighet, bedrägeribekämpning, penningtvätt eller finansiering av terrorism; och

• all annan legitim användning som är relevant för vårt förhållande till dig.

Under alla omständigheter samlar vi in ​​dina personuppgifter på ett legitimt och motiverat sätt enligt tillämpliga rättsliga ramar, nämligen:

• För att ingå och / eller genomföra ett kontrakt med dig; eller

• baserat på ditt samtycke, vid behov – Ditt samtycke kommer att begäras i förväg, om det behövs, innan du behandlar dina personuppgifter; eller

• att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande föreskrifter; eller

• för våra legitima intressen, förutom när dina intressen och rättigheter går före våra intressen.

Vi kan behålla dina personuppgifter under en viss tid efter att du har slutat vara kund för att garantera våra legitima intressen vid tvister eller enligt lag. Normalt håller vi dina personuppgifter inom den erforderliga tidsramen, med tanke på de syften för vilka de samlades in; främst för att utföra våra avtalsförhållanden med dig, utöva våra legitima intressen eller följa lagstadgade lagringsfrister.

Du har rätt att fråga om de personuppgifter vi behandlar för dig, syftet och arten av behandlingen och ge dig information om vem vi delar den med (om inte offentliggörande av sådan information är förbjuden enligt lag). Du kan begära en kopia av informationen vi behandlar för att du ska kunna kontrollera den information vi har för dig. Kopian kan begäras utan kostnad.

Du kan när som helst begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar dina personuppgifter (i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och om detta inte påverkar de tjänster vi tillhandahåller dig). Kom ihåg att vi kan avvisa frågor som utgör en risk för integriteten för andra vars data vi lagrar, eller som är orimliga, upprepade eller skulle kräva oproportionerligt stora ansträngningar. Vi är dock underkastade vissa juridiska skyldigheter som hindrar oss från att radera din personliga information omedelbart. Sådana skyldigheter härrör från lagarna om åtgärder mot penningtvätt, skattelagar, lagar om konsumenträttigheter. Under alla omständigheter, där vi inte kan uppfylla din begäran om dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig i tid.

Du måste informera oss i händelse av att det sker en förändring av de uppgifter du har lämnat oss i samband med att avtalet ingås eller i vårt framtida samarbete och om du är övertygad om att dina personuppgifter vi behandlar är felaktiga.

Du kan när som helst välja bort (eller avregistrera dig) från att ta emot våra nyhetsbrev, nyhetsbrev, SMS eller annan liknande reklaminformation i din profil på vår webbplats eller genom att kontakta oss. Dessutom kommer vi längst ned i alla e -postmeddelanden med ett kommersiellt meddelande att tillhandahålla en länk för att välja bort att ta emot våra kampanjer. Observera att våra meddelanden kan innehålla viktig eller användbar information om de produkter du använder, rabatter eller andra användbara erbjudanden.

Vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter och säkra dess lagring. Om du anser att vi har kränkt dina rättigheter, vänligen kontakta oss för att lösa problemet. Du har också rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten. En lista över EU: s dataskyddsmyndigheter och kontaktinformation hittar du här.

Vi samlar in informationen på tre sätt:

 1. När du förser oss med information, till exempel närvarande, genom att fylla i våra ansökningar (inklusive våra partners och agenter), på våra webbplatser, sociala medier, post, e-post, telefon, livechatt eller på annat sätt ,
 2. automatiskt när du använder våra webbplatser eller produkter, och
 3. när de tillhandahålls av tredje part, till exempel kreditregister, andra företag i vår grupp eller partners.

Mycket av vår automatiska datainsamling sker genom att använda cookies, spårningssignaler eller annan liknande teknik. För mer information, se vår policy för cookies och spårning.

Data kan samlas in och behandlas medan du använder våra webbplatser, mobilapplikationer eller använder våra tjänster, eller när du kommunicerar med oss ​​på andra sätt. Vi kan samla in information som ditt namn, ID, födelsedatum, kön, adress, e -post, telefon, anställningsdata, IP -adress, enhets -ID, plats, finans- och faktureringsinformation, inklusive uppgifter om dina skyldigheter, etc.:

 1. Information från dig:

Vi kan samla in all information du lämnar till oss:

• När du registrerar dig på vår webbplats använder du våra webb- eller mobilappar, fyller i formulär eller ansöker om lån och andra produkter och tjänster på vår webbplats, på våra kontor, på våra partners kontor eller webbplatser eller på annat sätt.

• När du rapporterar ett problem eller kommunicerar med oss ​​om våra produkter eller tjänster.

• När du deltar i diskussionsforum, kampanjer eller undersökningar, kommentera vår blogg eller använda andra funktioner i sociala medier på vår webbplats eller andra aktiviteter som utförs via våra webbplatser eller sociala medier.

• När du deltar i en tävling, marknadsföring eller forskning på något sätt, inklusive på våra partners webbplatser och genom sociala medier.

• Om du annars kommunicerar med oss ​​genom ovanstående metoder.

Den information du ger oss kan innehålla: ditt namn (efternamn, efternamn, efternamn, namn), ID / PIN, adress, e -postadress och telefonnummer, födelsedatum, kön, civilstånd, antal minderåriga barn, anställdas namn, företag telefonnummer, månadslön och kostnader, finansiell information och kreditkortsuppgifter, bankkontonummer, bankkontotransaktioner, personlig beskrivning, röstinspelning (inkommande och utgående samtal), foto eller bild, kopiera en identitetsdokumentsignatur och all annan information du väljer att ge oss.

Vi kommer att registrera, lagra och komma att använda den information du tillhandahåller oss på de sätt som anges ovan. Det är också möjligt att spela in vår kommunikation via telefon.

 1. Informationen vi samlar in för dig automatiskt:

När du besöker vår webbplats eller använder våra mobilappar kan vi automatiskt samla in följande information:

• Teknisk information, inklusive enhetstyp, IP-adress (Internet Protocol) och Internetleverantör (ISP) som används för att ansluta din enhet till Internet, din inloggningsinformation, plug-in-typ och version, tidszoner, operativsystem och plattform, skärmupplösning, enhetsplatser, inklusive specifika geografiska platser, såsom GPS-, Bluetooth- eller WiFi -signaler, typsnittskodning;

• Information om ditt besök, inklusive hela Unified Resource Locators (URL), sekvensen av klick till, genom och från webbplatsen (inklusive datum och tid); produkterna du har tittat på eller sökt efter; (t.ex. HTML -sidor, diagram, etc.), sidresponstid, nedladdningsfel, varaktighet för sidbesök, sidinteraktionsinformation (som att rulla, klicka och flytta musen över vissa objekt); metoderna som används för att nå och avsluta sidor, datum / tid och / eller klickdata, typer av innehåll du ser eller interagerar med, andra webbplatser och appar du har besökt och telefonnummer som används för att ringa vårt callcenter.

Se även avsnittet ”Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?”

 1. Information vi får från tredje part.

Vi kan begära information om dig från tredje part, till exempel andra företag i vår grupp eller kreditbyråer. Vi gör det i enlighet med denna sekretesslag och Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och, vid behov, kommer vi att ta emot och ditt tidigare samtycke. Vi kan få information från dig från följande tredje parter på följande sätt:

Under varje ansökan om ett lån eller en liknande produkt kan vi:

 • leta efter information om dig, din kreditvärdighet, ditt ekonomiska tillstånd, tidigare och nuvarande skulder och skulder, anställning i relevanta register (inklusive register som innehåller inkomstinformation, kredithistorik, skulder till tredje part, adresser, ogiltiga identitetshandlingar, penningtvätt och finansiering av terrorism , och politiskt representerade individer), byråer, finansinstitut, andra företag i vår grupp och andra tredje parter och offentligt tillgängliga källor;
 • få den information du lämnar till kreditförmedlare och våra affärspartners när du ansöker om tjänster;
 • ta emot information från banker, finans- och betalningsinstitut om dina betalningar till oss.
 • från andra företag och handelspartners i Ximonia, med vilka vi samarbetar med avseende på tävlingar, kampanjer eller undersökningar som du deltar i;
 • affärspartners inom tekniska tjänster och betaltjänster, reklamnätverk, analysleverantörer, sökleverantörer när vi använder dem för att tillhandahålla tjänster;
 • i alla andra fall, när du har gått med på att lämna ut dina uppgifter till oss.

För att kunna behandla din låneansökan mycket snabbt kan vi göra automatiska kreditvärdighets- och riskbedömningar för att avgöra om vi ska ge dig ett lån och fastställa dess maximala belopp. Den automatiska utvärderingen baseras på data och information du tillhandahåller, som analyseras av en specialiserad algoritm. I vissa fall, tillsammans med analysen av algoritmen, kommer din ansökan att granskas av våra anställda.

När det gäller ett helt automatiserat beslut har du rätt att invända mot beslutet och begära att det granskas genom mänskligt ingripande.

Våra webbplatser och applikationer kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa tredjepartswebbplatser har sin egen sekretesspolicy. Om du besöker dessa webbplatser omfattas du av deras policyer.