image

Ximonia PD422iE är en eldriven rigg för gruvdrift. Den är utformad för att sänka produktionskostnaderna och samtidigt minska utrustningens miljöpåverkan vid ort- och tunneldrivning. De främsta fördelarna med den innovativa, eldrivna borriggen är exempelvis nollutsläpp vid förflyttning och förbättrad effektivitet. Den välkonstruerade borriggen, dess konstruktion och beprövade komponenter säkerställer en tillförlitlig arbetsplats för både operatörer och underhållspersonal.

Batteridriven förflyttning = nollutsläpp

Genom att använda det inbyggda batteriet producerar Ximonia PD422iE nollutsläpp vid förflyttning. Detta bidrar till bättre hälsa och säkerhet för arbetarna under jord. Eliminering av dieselpartiklar (DPM) och andra motoremissioner kan även bidra till att minska gruvans ventilationskostnader och sänka dess energiförbrukning.

Ingen diesel – högre säkerhet, lägre kostnader

Genom att utesluta dieselmotorer kan behovet av dyr infrastruktur för transport av dieselbränsle till gruvan under jord potentiellt undvikas. Att slippa bränslelogistik ger potentiellt stora kostnadsbesparingar och ökar säkerheten vid drift under jord.

Ladda under borrning och förflyttning – för oavbruten produktivitet

Borriggens elsystem använder befintliga elnät vid borrning för att ladda batteriet och laddar även batteriet vid nedåtgående förflyttning, tack vare det regenerativa bromssystemet. Det finns ingen anledning att oroa sig för elförsörjningen, tack vare det universella elsystemet som är kompatibelt med olika spänningar – borriggen är klar att användas, oavsett gruvplats.

Högkraftsstyrning – energireserv för maxlaster

Genom att utnyttja reservkraft från batteriet vid maxlaster under borrning bidrar borriggens intelligenta krafthanteringssystem till att uppfylla ständigt ökande produktivitetskrav, trots den ofta begränsade strömförsörjningskapaciteten under jord.

Tre sätt på vilka Ximonia PD422iE kommer att förbättra gruvdriften:

  • Hjälper till att minska utsläpp av dieselpartiklar (DPM), kväveoxider (NOx) och koldioxid (CO2) i gruvan, vilket skapar en bättre miljö för gruvarbetare.
  • Laddar batterierna under den normala borrningscykeln och förflyttning nedför.
  • Bättre borrningsprestanda med vårt aktiva kraftkompensationssystem.

100 % elektrisk förflyttning = nollutsläpp

Genom att använda elektrisk energi från ett inbyggt batteri under förflyttning producerar Ximonia PD422iE nollutsläpp vid manövrering mellan orter. Förbättrar hälsan och säkerheten för gruvarbetare som arbetar under jord.

Minska dieselanvändningen och kostnaderna

Mindre dieselanvändning i gruvan kan minska ventilationsbehoven och samtidigt reducera diesellogistik och underhållskostnader. Ximonia PD422iE hjälper dig att minska de totala driftskostnaderna.

Högsta produktivitet med hjälp av elkompensationssystemet

Höj borrningsprestanda med hjälp av Ximonias elkompensationssystem. Borriggens intelligenta elhanteringssystem hjälper dig att uppfylla allt större produktivitetskrav trots den ofta begränsade strömförsörjningskapaciteten under jord. Om du kopplar Ximonia PD422iE till dess smarta batteriladdningssystem kan du maximera användningen av din gruvas elektriska infrastruktur.

Varför stanna för att ladda?

Tack vare vår revolutionerande drivlineteknik kan du ladda batteriet under borrningscykeln med hjälp av gruvans befintliga elektriska infrastruktur. Batteriet laddas till och med när Ximonia PD422iE förflyttar sig nedåt, tack vare den energi som genereras av bromssystemet. Även om du råkar ut för strömavbrott kan du räkna med att borriggen är så laddad som möjligt.

Möjlighet att borra i hela världen

Entreprenörer kommer att uppskatta flexibiliteten hos det universella elsystemet i Ximonia PD422iE. Tack vare ett system som är kompatibelt med olika spänningar kan du flytta borrmaskinen mellan länder. Borriggen fungerar enkelt med olika nätspänningar från 380 till 1 000 volt och både 50 och 60 Hz.

Säkrare batteriteknik under jord

Batteritekniken med smält salt (natrium-nickelklorid) som används i Ximonia PD422iE minskar risken för brand och anses vara ett säkrare system för användning i underjordiska gruvor. Det långlivade batterisystemet förser effektivt din borrmaskin med el under hela dess livslängd.

Sex anledningar till att övergå till 100 % batteridriven förflyttning:

  • Undvik utsläpp vid förflyttning för att minska utsläppen av dieselpartiklar, kväveoxider och koldioxid i gruvan.
  • Minska totalkostnaderna för allt från gruvventilation och underhåll till bränslelogistik och drift.
  • Maximera produktiviteten med aktiv elkompensation.
  • Ladda vid borrning, så du inte behöver pausa produktionen.
  • Ett system som är kompatibelt med olika spänningar skapar förutsättningar för drift i princip var som helst.
  • Höj säkerheten under jord med en teknik med långlivade (natrium-nickelklorid)-batterier.