Peak Screening är ett komplett paketerbjudande och ett prestandakoncept som utformats för att säkerställa att varje kvadratmeter av siktanläggningen är ytterst produktiv.

De flesta siktanläggningar, även när de ser ut att fungera bra, kan generera mer. Ofta mycket mer. Peak Screening är vår benämning på en komplett siktlösning som inkluderar rätt sikt, siktmedia och garanti- och serviceprogram som passar kunders olika budgetar och behov. Alla delar i lösningen arbetar tillsammans mot samma mål – att nå den fulla potentialen i siktanläggningen.

En välfungerande helhet

Ximonia siktutrustning, siktmedia och tjänster är utformade för att fungera optimalt med varandra och säkerställer att produktionen blir så effektiv möjligt. Detta tillsammans med kontinuerlig tillgång till våra erfarna specialister, som hjälper till med rätt konfiguration, optimering, felsökning och mycket annat, gör det till en välfungerande helhet.