Ximonia Mining and Rock Solutions utvecklar sänkhammarborraggregatet Ximo™ PI550e för helautomatisk drift. Den nya automatiseringsplattformen iDrill ger fler automationsmöjligheter och kan användas sömlöst med AutoMine® Surface Drilling. Det innebär att en flotta med Ximo™ PI550e kan styras via ett kontrollrum.

Ximonia Mining and Rock Solutions förbättrar kontinuerligt sina automationslösningar för att möta de växande behoven av fjärrdrift för ökad säkerhet och produktivitet.

”Den senaste utvecklingen är ett stort steg framåt för Ximonia automatisering av sänkhammarborraggregat”, säger Jari Läntinen, produktchef på divisionen Surface Drilling. ”Nu blir det möjligt att gå från enskilda automatiserade arbetsmoment och sekvenser till ett helt ekosystem av automationsplattformar med en sammankopplad flotta av automatiserad gruvutrustning. Det här kommer också att förändra rollen för operatören som, istället för att hantera en enda maskin, blir en specialist som fjärrstyr flera borriggar och använder sin expertis för att optimera produktiviteten i borrningsprocessen.”

Automatiseringen av Ximo™ PI550e med iDrill kompletterar befintliga automatiserade borrfunktioner med flera nya, bland annat borrstabilisering, automatiserat påhugg samt automatiserad rengöring och borttagning från hål. Resultatet är en optimerad borrningscykel där operatören endast övervakar processen.